High Carbon Ferro Chrome  
   
   
   
   
 
제품명   High Carbon Ferro Chrome 국문명   고탄소 페로크롬
기 호   Hi-Cr 원산지   India, China
비 중   7.2 융 점   1,350 ~ 1,450
사이즈   Powder, 10~50mm, 10~100mm 포 장   1TON / BAG
성 분   Cr : 60~62%
C : 8.0%max
Si : 2.0~4.0%
P : 0.04%max
S : 0.03%max
상품설명   스텐레스, 내열합금, 내식합금등 내수성을 필요로 하는 것에 널리 이용됨. 특수강의 첨가제, 각종 비철 금속과의 합금용으로도 이용.